Kavkaz - Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość

Czasopismo „Kavkaz – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” skierowane jest do szerokiego grona badaczy, których zainteresowania oscylują wokół szeroko rozumianej tematyki kaukaskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest prezentacja prac oraz wyników badań dotyczących Kaukazu w rozległej perspektywie czasowej w ujęciu interdyscyplinarnym, w szczególności historycznym, politycznym, archeologicznym, kulturowym, społecznym, etnicznym, religijnym, ekonomicznym. Czasopismo ma także na celu integrację przedmiotowego środowiska naukowego w Polsce oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany poglądów międzynarodowego grona badaczy w zakresie poruszanej problematyki.

ISSN: 2544-7726
E-ISSN: 2544-8048

Aktualności

 

Konferencja "100 Lat Niepodległości Polska- Armenia"

 

Konferecnja "100 Lat Niepodległości Polska - Armenia"

27.04.2018 r. Rzeszów

 
Opublikowane: 2018-04-24 Więcej...
 

VII Konferencja "Kaukaz - między Europą a Azją”

 

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz - między Europą a Azją”

 
Opublikowane: 2018-02-28 Więcej...
 

KAUKAZ - Koło Naukowe Studentów i Doktorantów UR

 

KAUKAZ - Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

 
Opublikowane: 2018-02-20 Więcej...
 

Konferencja - Kaukaz 2017 Rzeszów

 
Konferencja -  Kaukaz 2017 Rzeszów  
Opublikowane: 2017-10-10 Więcej...
 

Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość na FB

 
zachęcamy do śledzenia naszego profilu na FB  
Opublikowane: 2017-10-06 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...