Kontakt

Adres

Institute of History of University of Rzeszów

Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów
tel. 017 872 13 06          
hist-ur@univ.rzeszow.pl

 

Osoba do kontaktu

Dariusz Popek
Email: historia1921@o2.pl

Wsparcie techniczne

Paweł Paryna
Email: maki000w@gmail.com