Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Dariusz Popek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. Dagmara Moskwa, Polska Akademia Nauk, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Weronika Jaworska, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Redaktorzy tematyczni

 1. Irada Huseynova, Bakijski Uniwersytet Państwowy, Azerbejdżan
 2. Svetlana Akkieva, Kabardyno-Bałkarski Instytut Studiów Humanistycznych, Rosja
 3. Iwona Kaliszewska, Uniwersytet Warszawski, Polska
 4. Mushegh Ghahriyan, Armeńska Akademia Nauk, Armenia
 5. Roustam Begeulov, Karaczajewo-Czerkieski Uniwersytet Państwowy im. U.D. Alijewa, Rosja
 6. Vakhtang Maisaia, Kaukaski Uniwersytet Międzynarodowy, Gruzja
 7. Nikolai Kovalev, Uniwersytet Wilfrida Laurier, Kanada
 8. Ewgeniya Goryushina, Południowe Centrum Naukowe Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosja
 9. Ewa Wolska-Liśkiewicz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska
 10. Julia Kaczmarek-Khubnaia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 11. Mateusz Iskra, Uniwersytet Warszawski, Polska
 12. Vahram Petrosyan, Erywański Uniwersytet Państwowy, Armenia
 13. Klaudia Kosicińska, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk, Polska
 14. Aleksander Sielicki, Kubański Uniwersytet Państwowy, Rosja
 15. Stanisława Budzisz-Cysewska, Uniwersytet Gdański, Polska
 16. Ilgar Velizade, Klub Politologów "Południowy Kaukaz", Azerbejdżan
 17. Justyna Olędzka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Polska
 18. Tahmina Aslanova, Bakijski Uniwersytet Państwowy, Azerbejdżan
 19. Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Polska
 20. Magda Pabin-Majchrzak, Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Polska
 21. Andrey Maksimchyk, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś

Redaktor techniczny

 1. Paweł Paryna, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Redaktor językowy (język polski)

 1. Anna Pająk, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Redaktor językowy (język angielski)

 1. Iwona Czyż, Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Polska

Redaktor językowy (język rosyjski)

 1. Andrey Petrenko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor bibliograficzny

 1. Klaudia Ordzowiały-Grzegorczyk, Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Polska

Redaktor statystyczny

 1. Hubert Kotarski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska