Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Dariusz Popek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. Dagmara Moskwa, Polska Akademia Nauk, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Weronika Jaworska, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Redaktorzy tematyczni

 1. Swetlana Akkiewa, Kabardyno-Bałkarski Instytut Studiów Humanistycznych, Rosja
 2. Iwona Kaliszewska, Uniwersytet Warszawski, Polska
 3. Rustam Begeulow, Karaczajewo-Czerkieski Uniwersytet Państwowy im. U.D. Alijewa, Rosja
 4. Nikolai Kovalev, Uniwersytet Wilfrida Laurier, Kanada
 5. Ewgeniya Goryushina, Południowe Centrum Naukowe Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosja
 6. Ewa Wolska-Liśkiewicz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska
 7. Mateusz Iskra, Uniwersytet Warszawski, Polska
 8. Vahram Petrosyan, Erywański Uniwersytet Państwowy, Armenia
 9. Klaudia Kosicińska, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk, Polska
 10. Aleksander Sielicki, Kubański Uniwersytet Państwowy, Rosja
 11. Stanisława Budzisz-Cysewska, Uniwersytet Gdański, Polska
 12. Ilgar Velizadze, Klub Politologów "Południowy Kaukaz", Azerbejdżan
 13. Justyna Olędzka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Polska
 14. Tahmina Aslanowa, Bakijski Uniwersytet Państwowy, Azerbejdżan
 15. Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Polska
 16. Magda Pabin-Majchrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 17. Andriej Maksimczik, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś

Redaktor techniczny

 1. Paweł Paryna, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Redaktor językowy (język polski)

 1. Anna Pająk, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Redaktor językowy (język angielski)

 1. Iwona Czyż, Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Polska

Redaktor językowy (język rosyjski)

 1. Andrey Petrenko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor bibliograficzny

 1. Klaudia Ordzowiały-Grzegorczyk, Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Polska

Redaktor statystyczny

 1. Hubert Kotarski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska