Wydawca

Wydawca

Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów
tel. 017 872 13 06          
hist-ur@univ.rzeszow.pl