POLSKA-KAUKAZ. Wywiad z JE Panem Hasan Hasanov

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z JE Panem Hasan Hasanov Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Azerbejdżanu w Polsce

KAVKAZ-PRZESZŁOŚĆ-TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ

POLSKA-KAUKAZ

https://www.facebook.com/kavkaz.rzeszow/photos/pcb.2290712660945369/2290708400945795/?type=3&theater