Konferencja - Kaukaz 2017 Rzeszów

Czasopismo Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość

jest współorganizatorem VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kaukaz - Historia - Przemiany - Perspektywy”

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie konferencji 

https://www.facebook.com/Caucasus-History-Transformations-Perspectives-Rzeszów-2017-230025314162844/