Rzeszów - KAUKAZ 2019

Czasopismo Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość

jest współorganizatorem VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „KAUKAZ – Doświadczenia Przeszłości – Perspektywy Przyszłości”,

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie konferencji

https://www.facebook.com/393090304779400/photos/p.400880454000385/400880454000385/?type=1&theater