Vahan Hunanyan "UE-Armenian relations after Velvet revolution"

Kavkaz-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość

serdecznie zaprasza na wykład Vahana Hunanyana, wykładowcy Akademii Administracji Publicznej Republiki Armenii, stypendysty Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, na temat

"UE-Armenian relations after Velvet revolution"

Celem spotkania jest dyskusja na temat sytuacji w Armenii po Aksamitnej Rewolucji w 2018 roku, w szczególności w relacji z Unią Europejską, Polską, także w wymiarze Partnerstwa Wschodniego, Unii Euroazjatyckiej i Rosji.

20.05.2019 r. g. 10:45, sala nr 226
Instytut Historii
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16 c
35-959 Rzeszów

https://www.facebook.com/events/2379760919015028/