POLSKA-KAUKAZ

KAVKAZ-PRZESZŁOŚĆ-TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ

POLSKA-KAUKAZ

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z dr Shahlą Kazimovą z Centrum Studiów Azerbejdżańskich Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

https://www.facebook.com/kavkaz.rzeszow/photos/pcb.2754321234584507/2754320657917898/?type=3&theater