Akademicki Turniej Szachowy Polska - Kaukaz 2019

Wydarzenie organizowane w ramach
VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„KAUKAZ – Doświadczenia Przeszłości – Perspektywy Przyszłości”
Rzeszów , 10-11 października 2019 r.

2. Akademicki Turniej Szachowy Polska - Kaukaz 2019 o Pucharze Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Celem Turnieju jest nawiązanie kontaktów między Uniwersytetem Rzeszowskim, a ośrodkami naukowymi z Kaukazu. Promocja Uniwersytetu Rzeszowskiego. Popularyzacja szachów w środowisku akademickim.

Organizatorzy: Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego i Klub Akademicki Uniwersyteckiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

https://www.facebook.com/events/915394892169561/