Kaukaz 30/30 - Obszar Postsowiecki

Wydarzenie organizowane w ramach
VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„KAUKAZ – Doświadczenia Przeszłości – Perspektywy Przyszłości” Rzeszów , 10-11 października 2019 r.

DEBATA: „KAUKAZ 30/30: KAUKAZ – OBSZAR POSTSOWIECKI”

Wojciech GÓRECKI
Dziennikarz, wykładowca akademicki, specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie, były I sekretarz, a następnie radca Ambasady RP w Baku, ekspert misji UE badającej okoliczności wojny w Gruzji w 2008 roku, autor licznych publikacji związanych z regionem Kaukazu, m.in. Planeta Kaukaz; Toast za przodków; Abchazja; Buran. Kirgiz wraca na koń.

Iwona KALISZEWSKA
Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła liczne badania terenowe na Kaukazie Północnym. Autorka i współautorka książek, analiz oraz publikacji o tematyce kaukaskiej m . in.: Veiled and Unveiled in Chechnya and Daghestan; Za Putina i za szarijat. Dagestańscy muzułmanie o Rosji i państwie islamskim; Everyday Life in the North Caucasus; Matrioshka in hijab. Esseys on Dagestan and Chechnya. Współreżyser filmu dokumentalnego pt. "Siłaczka/ Strongwoman" (2014). Prezeska Fundacji Kaukaz net.

Mariusz MARSZEWSKI
Specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Redaktor czasopisma naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego „KAVKAZ-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”. Autor i współautor licznych publikacji, opracowań, raportów, analiz nt. Kaukazu, Turcji, Azji Centralnej, m.in.: Kaukaskie "terytoria plemienne". Kaukaz Północny – cywilizacyjnie obca enklawa w granicach Rosji.

Krzysztof FEDOROWICZ
Wykładowca Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził także wykłady, staże, badania w Państwowym Uniwersytecie w Wanadzor, Erywańskim Uniwersytecie Państwowym, Center for Strategic Analysis „Spectrum” , Instytucie Kaukaskim w Erywaniu. Wiceprezes zarządu i współzałożyciel Instytutu Badań Ormiańskich. Autor monografii: Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016.

KAVKAZ-PRZESZŁOŚĆ-TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ
Projekt "KAUKAZ 30/30" jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez jednostki UR, UAM, UJ, UW, KUL, w latach 2019-2021.

Celem projektu jest analiza 30 lat historii i doświadczeń obszaru Kaukazu po rozpadzie ZSRS oraz perspektywy przyszłości regionu. Zadanie będzie realizowane w formie 6 debat w których wezmą udział badacze, specjaliści reprezentujący polskie środowisko naukowe. Materiały z prowadzonych dyskusji zostaną udostępnione w formie nagrań ze spotkań oraz łącznie w postaci publikacji naukowej.

https://www.facebook.com/events/910352676017428/